Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chính sách bảo mật thông tin người dùng tại website DACSANGOCONG.VN

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên DACSANGOCONG.VN bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ liên hệ của khách hàng.

Đây là các thông tin mà chúng tôi thu thập để phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng và giao hàng khi khách đặt hàng trên website.

Phạm vi sử dụng thông tin

DACSANGOCONG.VN sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Phục vụ việc giao hàng;
  • Gửi các thông báo về sản phẩm, đơn hàng;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: DACSANGOCONG.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân mà DACSANGOCONG.VN đã thu thập.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng cung cấp được mã hóa an toàn và luôn được lưu trữ bảo mật trên máy chủ DACSANGOCONG .

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

DACSANGOCONG.VN

Địa chỉ: 8A Lưu Thị Dung, P.2, Tx Gò Công, Tiền Giang

Email: admin@dacsangocong.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng đã mua hàng tại DACSANGOCONG.VN có thể truy cập vào Trang Tài khoản để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc xóa thông tin nếu cần thiết

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên DACSANGOCONG.VN được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của trang web.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý.