Hiển thị kết quả duy nhất

Mắm Bà Hai chính gốc được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống là thương hiệu mắm nổi tiếng của Gò Công, sản phẩm được phân phối toàn quốc.

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm tôm chà Bà Hai 500gam

198.000 

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm tôm chua Bà Hai 500gam

120.000 

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm tôm chà Bà Hai 250gam

115.000 

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm tôm chà Bà Hai 200gam

99.000 

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm tôm chua Bà Hai 300gam

85.000 

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm ruốc Bà Hai 500gam

50.000 

Mắm Bà Hai Gò Công

Mắm ruốc Bà Hai 250gam

35.000